Pro Sophie ry


Tervehdys, rakkaat sophielaiset

Vuoden loppupuoli ottaa välillä voimille, koska on pimeää, märkää ja koleaa. Voiko tällaista ollakaan? Kyllä vaan voi, mutta onneksi pienikin aurinkoinen hetki virkistää. Kun katsoo aurinkoa kohti, valo porautuu suoraan aivojen mielihyväkeskukseen.

Mielihyväkeskukseni on hyrissyt tyytyväisyyttä myös Pro Sophien aikaansaannosten ansiosta. Yhdistyksemme on toiminut pian seitsemän vuotta.  Joka vuosi meno on tiivistynyt ja olemme saaneet merkittäviä asioita aikaiseksi. Isoin saavutuksemme, upouusi Sophie Mannerheimin koulurakennus, on tilava, valoisa ja toimiva. Oppilaat ja henkilöstö ovat tyytyväisiä ja viihtyvät. Prosophien jäsenet olivat tutustumassa koulutiloihin 20.11.,  ja omin silmin totesimme rakennuksen palvelevan erinomaisesti koulun toimintaa.  

Suomessa on 25 sairaalakoulua, joissa opiskelee vuosittain noin 3000 peruskoululaista. Opetustehtävä on varsin vaativa ja edellyttää erityistä osaamista ammattikasvattajilta. Yhdistyksemme suunnittelee yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa koulutustilaisuuksia, joissa henkilöstö saa lisävalmiuksia toimia arjen opetustyössään sekä myös oppimiskeskuksena, joka tarjoaa asiantuntemustaan erityistä tukea vaativien oppilaiden opetukseen. Yhteisiä, laadukkaita toiminta- ja opetuskäytänteitä tarvitaan sairaalaopetuksessa ja koko perusopetuksen kentässä. Näin voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä sairauden tai muidenkin erityistä tukea vaativan pulmien vuoksi.  

Piia Ruudun ansiokas väitöskirja ”Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen koetut vaikutukset koulunkäyntiin” valmistui syksyllä. Väitöstutkimuksessa todetaan, että sairaalaopetuksella yhdessä lapsen luonnollisen kypsymisen ja muun kuntoutuksen kanssa, on ollut myönteinen vaikutus koululaisuuden ja sen osa-alueiden arvioihin. Edelleen tutkimuksen peruskoulua koskevissa kehittämisehdotuksissa arvioidaan,  että psyykkisesti oireilevan lapsen ja nuoren tukemiseksi tehdään koulussa paljon hyviä asioita, mutta tukemisessa on runsaasti vaihtelua. On kouluja, joissa ensimmäinen ”tukitoimi” on poissiirtäminen tai lapsen lähettäminen seuraavalle ammattilaiselle.  

Suomalainen koulu on todettu hyväksi kansainvälisilläkin mittareilla. Peruskoulun kantava ajatus on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Käytännössä koulujen välillä on eriarvoistavia eroja, joita aiheuttavat mm. ryhmäkoko, monikulttuurisuus, asuinalue ja/tai perhetausta sekä oppilaan kehitystä ja koululaisuutta tukeva yleisen, tehostetun ja erityisen tuen käytön laadukkuus ja systemaattisuus.  


Pro Sophien ry:n säännöissä yksi toiminta-ajatuksistamme on ennaltaehkäistä sairaudesta aiheutuvaa syrjäytymistä. Päiväkohtainen suuri huoli on lapsista ja nuorista, jotka ovat vaarassa syrjäytyä mielenterveysongelmien vuoksi. Vuoden 2020 alussa jätämme opetus- ja kulttuuriministerille yhdistyksemme nimissä vetoomuksen suunnata erityishuomiota ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tukemiseksi peruskouluissa.  

Kiitos, Pro Sophien jäsenet, kun omalta osaltanne tuette ja autatte yhdistystämme. Yksittäisen ihmisen ääni kuuluu huonosti yhteiskunnassamme, mutta yhdistyksellä organisaationa on jo paljon enemmän painoarvoa. Jokainen teistä on tosi tärkeä. Sairaalakoulujen oppilaat ja henkilöstö antavat suuren arvon, että kuljemme rinnalla ja autamme.    

Rauhallista joulun aikaa ja mitä parhainta vuotta  2020!
Pirjo-Riitta
puheenjohtaja