Pro Sophie ry

Sophie Mannerheimin Koulu

Koulumme toimii  kuudessa eri toimipisteessä.  Päivittäinen oppilasmäärämme on noin 160, vuositasolla oppilaita on noin 600. Koulun oppilaista omia oppilaita on 108 ja noin 50 oppilasta tulee HUS:n eri osastoilta. Henkilökuntaan kuuluvat 19 erityisluokanopettajaa ja 13 erityisopettajaa, 14 koulunkäyntiavustajaa, rehtori, apulaisrehtori ja koulusihteeri.

Mechelininkadun toimipiste

Mechelininkadun toimipisteessä opiskelee päivittäin noin 60 oppilasta luokka-asteilta 1-9. Mechelininkadun toimipiste toimii pääkouluna, koska siellä työskentelevät koulun hallinnosta vastaavat rehtori, apulaisrehtori ja koulusihteeri. Toimipisteen oppilaat ovat joko koulumme omia oppilaita tai tulevat Lastenlinnan sairaalan lastenpsykiatrian osastoilta tai Ulfåsan syömishäiriöyksiköstä.

*    *    *

Stenbäckinkadun toimipiste

Stenbäckinkadun toimipiste sijaitsee Lastenklinikalla. Toimipisteen oppilaat ovat HUS:n eri osastoilla olevia peruskouluikäisiä potilaita. Henkilökuntaan kuuluu 6 erityisopettajaa. Opetus tapahtuu pääasiassa hoito-osastoilla, mutta myös ryhmämuotoinen opetus koululuokassa on mahdollista oppilaan voinnin niin salliessa.  

*    *    *

Nordenskiöldinkadun             yksikkö

Nordenskiöldinkadun toimipisteessä opiskelee päivittäin noin 60 oppilasta luokka-asteilta 1-9. Toimipisteen oppilaat ovat joko koulumme
omia oppilaitamme tai tulevat HUS:n lastenpsykiatrian osastolta.

*    *    *

Välskärinkadun toimipiste

Välskärinkadun toimipisteen oppilaat ovat luokka-asteilta 7-9 ja tulevat pääsääntöisesti HUS:n nuorisopsykiatrian osastoilta. Oppilaita toimipisteessä on noin 30.  

*    *    *

Sylvesterintien toimipiste

Sylvesterintien toimipiste toimii Pitäjänmäellä Helsingin Diakonissalaitoksen perhe- ja nuorisotyön intensiivi- ja jatkohoitoyksiköiden yhteydessä. Koulukuntotuttavalla luokalla opiskelee 12 peruskouluikäistä oppilasta. Kyseiseltä luokalta on tavoitteena koulutyön jo sujuessa siirtyä joko sairaalakoulun muihin toimipisteisiin tai muuhun soveltuvaan erityisopetuksen luokkaan tai jatko-opintoihin.

*    *    *

Isonniitynkadun toimipiste

Isonniitynkadun toimipiste sijaitsee Kätilöopiston sairaalan välittömässä läheisyydessä. Toimipisteen oppilaat tulevat HUS:n lastenpsykiatrian osastoilta.