Marsa Luukkosen kirjoittamiskurssi 2018

Yhdistyksemme jäsen, FM, kirjailija Marsa Luukkonen piti Sophie Mannerheimin koulun opettajille kirjoittamiskurssin keväällä 2018. Marsa antoi osaavaa aikaansa Pro Bono -periaatteella. Tässä opettajien kertomus kurssin sisällöstä ja annista.

”Marsa Luukkonen piti koulumme henkilökunnalle kahden päivän kirjoittamiskurssin keväällä 2018. Kurssille osallistui neljä koulumme opettajaa. Kurssilla kävimme läpi prosessikirjoittamisen menetelmää. Marsa esitteli meille kokonaisvaltaisesti kirjoittamisen ja kirjoittamisprosessin eri vaiheita mutta pääpainotus kurssilla oli prosessikirjoittamisen suunnitteluvaiheen esittelyssä ja harjoittelussa.

Kurssi antoi paljon eväitä oppilaiden kirjoittamisprosessin ohjaamiseen. Toteutimme koulussamme kurssin pohjalta oppituokion, jossa oppilaat harjoittelivat eri menetelmillä kirjoittamisen suunnittelua. Suunnitteluprosessi keskittyi Marsa Luukkosen esittelemien miellekartan, laatikoston ja ideatarhan tarkasteluun. Suunnittelun pohjalta alkoi syntyä ideoita mm. oman elämänkerran kirjoittamiseen ja suosikkipelien esittelyyn. Sydämellinen kiitos, Marsa.”